Pestovanie technických plodín

Ponúkame pre zákazníka:

  • Výber najvhodnejšej plodiny a odrody pre danú lokalitu s ohľadom na najvyšší výnos bioplynu a produkciu metánu. 
  • Predaj semien, hnojiva, konzervantov siláže a senáže.
  • Realizácia zemných prác na poliach, kosenie plodín, prevoz siláže, silážovanie kukurice do silážnych žľabov a vakovanie siláže. 
  • Ponúkame poistenie procesu pestovania aj spracovania vstupnej suroviny do BPS.