Fotovoltaické elektrárne

Nepretržitý technický servis

Pravidelná údržba a servis všetkých súčasti elektrárni vás ochráni pred stratou zisku v dôsledku výpadkov. Môžete si zvoliť medzi čiastočným servisom podľa nákladov a plným servisom, pri ktorom ASTOM 4PS s.r.o. prevezme na seba riziko opravy. Náš technický servis je podľa potreby pripravený zasiahnuť a náhradné diely sú neustále pripravené na sklade.

Údržba areálov elektrárni

Kosenie a úplný herbicídny postrek okolo oplotenia a pod panelmi FVE pomocou strojov, REFORM METRAC, JOHN DEERE, STIHL, sú zárukou najnižšej ceny v krátkom čase a za každého počasia.

 kosenie pod fve

Výhodnejšie poistenie

Poistníkom – je spoločnosť, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a jej práva sú stanovené v poistnej zmluve. Dôvod prečo využiť naše služby poistníka je objemová zľava ktorú ako partner z mnoho miliónovým majetkom využívame.

Správa dát

On-line monitoring FVE nám umožňuje okamžitú reakciu na výpadok alebo poruchu ktorá pravé nastala. Zabezpečujeme odpočty elektromerov, pripravujeme podklady pre fakturáciu na distribučné spoločnosti. Ponúkame pravidelné nahlasovanie dennej výroby na distribučne spoločnosti a Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu, príprava mesačných výkazov na spotrebnú daň z elektrickej energie pre colné úrady. Ponúkame aj poradenstvo pri právnych veciach a vedení účtovníctva pre energetické spoločnosti.

Zabezpečenie

Zriaďujeme kamerový systém, infra závory, otrasové drôty, pohybové senzory v trafostaniciach a technických budovách, požiarne hlásiče, obchôdzkové zabezpečovacie systémy. Všetko samozrejme vyvedené na pult civilne ochrany a cez GSM volače na tel. čísla investora.