Kontakt

Sídlo spoločnosti:
ASTOM 4PS s.r.o.
Vlčia dolina 958
049 25 Dobšiná

IČO: 45 900 078
IČ DPH: SK 2023126622

Kancelária:
ASTOM 4PS s.r.o.
Apartmány Lomnica
Tatranská 610 
059 52, Veľká Lomnica

e-mail: astom@astom.sk

Fotovoltické elektrárne
Ing. Pavol Majerčák
mobil: +421 908 475 479
e-mail:pavol.majercak@astom.sk

Bioplynové stanice
Peter Čuchran
mobil: +421 904 520 941
e-mail:p.cuchran@astom.sk