Bioplynové stanice

Financovanie projektov

Každý z projektov, do ktorého vstupuje investične spoločnosť ASTOM 4PS s.r.o., sa posudzuje a prejednáva individuálne v závislosti na konkrétnych podmienkach. Schéma celého projektu financovania je nastavená tak, aby bola umožnená rýchla realizácia projektu, maximálna prevádzková efektivita a finančný výnos. Všetko s dlhodobým výhľadom a zaistením.

Projekčná a inžinierska činnosť

Odborná konzultácia investičného zámeru s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a dotknutými organizáciami. Činnosť vedúca k získaniu „územného rozhodnutia“ a „stavebného povolenia“ pre investora, vrátane získania všetkých potrebných súhlasov a vyjadrení. Počas trvania výstavby zabezpečujeme riadenie zmien stavby, tzn. zmeny projektovej dokumentácie a získanie povolenia na „zmenu stavby pred dokončením“. Po ukončení výstavby získanie kolaudačného rozhodnutia a uvedenia do prevádzky, prípadne získanie povolenia na skúšobnú prevádzku.

Nepretržitý technický servis

Pravidelná údržba a servis všetkých súčasti elektrárni vás ochráni pred stratou zisku v dôsledku výpadkov. Môžete si zvoliť medzi čiastočným servisom podľa nákladov a plným servisom, pri ktorom ASTOM 4PS s.r.o. prevezme na seba riziko opravy. Náš technický servis je podľa potreby pripravený zasiahnuť a náhradné diely sú neustále pripravené na sklade.

Správa dát

On-line monitoring BPS nám umožňuje okamžitú reakciu na výpadok alebo poruchu, ktorá práve nastala. Zabezpečujeme odpočty elektromerov, pripravujeme podklady pre fakturáciu na distribučné spoločnosti. Ponúkame pravidelné nahlasovanie dennej výroby na distribučné spoločnosti a Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu, príprava mesačných výkazov na spotrebnú daň z elektrickej energie pre colné úrady. Ponúkame aj poradenstvo pri právnych veciach a vedení účtovníctva pre energetické spoločnosti.

Zabezpečenie

Zriaďujeme kamerový systém, infra závory, otrasové drôty, pohybové senzory v trafostaniciach a technických budovách, požiarne hlásiče, obchôdzkové zabezpečovacie systémy. Všetko samozrejme vyvedené na pult civilnej ochrany a cez GSM volače na tel. čísla investora.