BPS Vrbina - 1MWp

Bioplynová stanica Vrbina patrí k prvým zrealizovaným projektom bioplynových staníc na Slovensku. Do prevádzky bola uvedená koncom roku 2010. Bioplynová stanica má elektrický výkon 999 kWel a všetka vyrobená elektrická energie je dodávaná do rozvodnej siete E-on. BPS je vybavená kogeneračnou jednotkou GE Jenbacher . Technológia je navrhnutá ako klasická poľnohospodárska BPS s možnosťou používania tekutých a tuhých vstupov.

<<< Späť