BPS Štrkovec - 1MWp

BPS Štrkovec je bioplynová stanica momentálne vo výstavbe. Plánované uvedenie do prevádzky je 11/2012. Koncepčne ide klasickú poľnohospodársku bioplynovú stanicu so spracovávaním prevažne kukuričnej siláže.

<<< Späť