BPS Nový dvor - 1MWp

Bioplynová stanica Nový Dvor bola uvedená do prevádzky koncom roku 2010. Bioplynová stanica má elektrický výkon 999 kWel a všetka vyrobená elektrická energie je dodávaná do rozvodnej siete E-on. BPS je vybavená kogeneračnou jednotkou GE Jenbacher . Zaujímavosťou tejto BPS je vybudovaný silážny žľab až na 30 000 ton kukuričnej siláže.

<<< Späť